Skip to content

Miten saada lisää asiakkaita yritykselle

lisää asiakkaita yritykselle verkosta
Kirjoittanut: Niko Knaapi

Asiakasmäärien kasvattaminen on yksi keskeisimpiä yritysten tavoitteita, johon kannattaa oikeasti panostaa. Internet tarjoaa lähes rajattoman mahdollisuuden kohdata uusia potentiaalisia asiakkaita päivittäin.

Lisäksi vahva näkyvyys digitaalisissa kanavissa helpottaa myös myyntiä, koska tunnettuuden tiedetään parantavan konversioita.

Aloita ymmärtämällä nykyisiä asiakkaitasi

Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä tehokkaammin pystyt löytämään uusia potentiaalisia kohderyhmiä. Aloita laatimalla selkeä kartta nykyisten asiakkaidesi ostopolusta, jotta pystyt tunnistamaan ne avaintekijät, jotka johtavat haluttuun lopputulokseen.

Kun ostopolku on selvillä, pystyt rakentamaan digitaaliset kanavasi siten, että jokaisessa ostopolunvaiheessa oleva potentiaalinen asiakas saa mahdollisuuden konvertoitua maksavaksi asiakkaaksi.

Pyydä meitä auttamaan tehokkaan ostopolun rakentamisessa ja määrittämisessä.

Verkkosivut näyttelevät pääroolia asiakashankinnassa

Kaikki tietävät tänä päivänä, että yrityksen verkkosivut ovat samanaikaisesti myyntipuhe ja käyntikortti, joka on aina saatavilla.

Me painotamme aina verkkosivuston optimoinnin tärkeyttä, sillä asiakkaat ovat melko kärsimättömiä ratkaisua etsiessään.

Tarvittavan tiedon ja ratkaisun on löydyttävä jo nopealla silmäyksellä, kun asiakas laskeutuu verkkosivuille.

On joitakin olennaisia asioita, jotka kannattaa tuoda ilmi heti laskeutumissivulla:

  • Yrityksen nimi
  • Palvelut ja ratkaisu
  • Yhteystiedot
  • Call-to-action toimintokutsu (ota yhteyttä, tilaa ja niin edelleen)
  • Referenssit

 

Mitä paremmin verkkosivu on optimoitu juuri tietylle kohderyhmälle tai ostopolun vaiheelle, sitä todennäköisemmin asiakas tekee, mitä sivustolla kehotetaan.

Meillä on kokemusta yli 150 verkkosivuston tulospohjaisesta optimoinnista, jossa tavoitteena on ollut rakentaa mahdollisimman tehokas ”funneli”, joka on täysin automatisoitu aina klikkausten ostamisesta myyntiin asti.

Kokosimme 8 kohdan listan, jotka näemme olevan merkittäviä menestystekijöitä uusien asiakkaiden hankkimisessa.

8 tapaa, jolla hankit lisää asiakkaita yrityksellesi

1 Tee erinomaista hakukoneoptimointia

Kun verkkosivustosi on optimoitu hakutuloksille, sinulla parempi todennäköisyys ajaa potentiaalisia asiakkaita yrityksesi palveluiden pariin. Tee kattavaa hakusanatutkimusta ja selvitä ne parhaimmat hakusanat, joita asiakkaasi käyttävät löytääkseen tuotteesi tai palvelusi.

Painota optimoinnissa tageja, otsikoita, sisältöä ja metaominaisuuksia. Kun teet kaiken oikein varmistat, että näyt juuri siellä, mistä asiakkaat sinua etsivät.

Perinteisen sivujen sisäisen optimoinnin lisäksi tarvitaan ulkoista optimointia, jota varten yrityksen usein palkkaavat digitoimiston hoitamaan tarvittavat toiminnot, koska se vie aikaa ja pahimmillaan voi vahingoittaa ja maksaa vain ylimääräistä ilman hyötyä, jos se tehdään väärin.

Me autamme myös hakukoneoptimoinnissa ja seo-strategian laatimisessa

2 Sisällytä toimintokehotukset (call-to-action)

Jokaisella verkkosivustosi sivulla tulee olla toimintokehotus eli painike tai tekstimuotoinen kehotus, mitä lukijan pitää tehdä. Tällaisia toimintokutsuja voivat olla erilaiset painikkeet ja viestit kuten ”osta nyt”, ”soita nyt” tai ”ota yhteyttä”.

Voit käyttää apunasi myös pop-uppeja, chat-botteja tai muita lisäominaisuuksia, joilla pyrit saamaan asiakkaan huomion, ennen kun hän päättää poistua sivuilta.

3 Kiinnitä huomiota itse palveluun

Tänä päivänä asiakkaat ovat melko kärsimättömiä eivätkä aina halua ottaa erikseen yhteyttä, jotta asioista voidaan neuvotella. Toisaalta he eivät myöskään välttämättä halua käydä puhelinkeskustelua vain pyytääkseen tarjousta.

Kiinnitä huomiota tällaisiin asioihin, jotta voit tarjota tällaisille henkilöille mahdollisuuden tehdä tilauksen tai pyytää tarjouksen ilman ylimääristä vaivaa, esimerkiksi verkkolomake on hyvä apuväline.

4 Lisää jako painikkeet sivuille

Sosiaalisen median jako painikkeet auttavat parantamaan yrityksesi näkyvyyttä ja auttavat kasvattamaan referenssejä, joissa asiakkaat linkittävät palvelua tarvitsevalle kaverille yrityksesi palvelut.

Sinä ja asiakkaasi pystytte myös jakamaan ajankohtaisia sisältöjulkaisuja verkossa siten, että ne näkyvät myös eri sosiaalisen median kanavissa.

5 Älä unohda kaikkein olennaisimpia asioita

Yllättyisit jos tietäisit kuinka monet verkkosivustot ja yritykset epäonnistuvat kaikkein olennaisimmissa asioissa. Hyvin tyypillinen esimerkki on tilanne, jossa verkkosivustolle saapunut asiakas saa eteensä informaatiotulvan ja päätyy poistumaan sivuilta jo sekunneissa.

Toinen esimerkki on tilanne, jossa tarvittavaa tietoa ei löydy tai se vaatii erillistä kaivamista.

Pidä huoli, että optimoit verkkosivustosi asiakkaiden ja käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman yksinkertaiseksi ja toimivaksi.

Voimme auttaa sinua parantaa verkkosivuston toimivuutta asiakkaiden näkökulmasta, esimerkiksi A / B testien avulla.

6 Ajattele visuaalisesti

Visuaalisuus näyttelee merkittävää roolia modernissa ja hektisessä maailmassa, jossa kuvat ja videot saavat enemmän huomiota kuin itse teksti.

Jos omistat esimerkiksi ravintolan, käytä kuvia tukemaan myyntiäsi. Houkuttelevien kuvien on tutkimusten mukaan todettu parantavan asiakkaan ostohalukkuutta, mikäli ne ovat puhuttelevia ja houkuttelevia.

Kuvia voi käyttää myös luomaan infograafeja yrityksesi palveluiden tarjonnasta.

Muista, että liika on liikaa. Käytä kuvia ja videoita maltillisesti tuomaan esille sisällössä olevia elementtejä.

7 Panosta käyttökokemukseen

Verkkosivuston käyttökokemus on kaikkein olennaisin asia, joka aiheuttaa edelleen monille hämmennystä.

Yrityksesi päätehtävä on luoda yksinkertaiset ja kauniit verkkosivut, jossa on selkeä tavoite. Saada houkuteltua uusia asiakkaita ja muutettua ne maksaviksi asiakkaiksi erilaisten ostopolkujen avulla.

Optimoi verkkosivustot toimivaksi kaikilla laitteilla, etenkin mobiilissa. Nimittäin suurin osa internetissä tapahtuvasta liikenteestä tulee juuri mobiililaitteilla.

Mobiililaitteille tehtävästä optimoinnista vinkki: voit lisätä suoraan painikkeen sivuille, joka aloittaa painettaessa puhelun suoraan yritykseen. Näin asiakas saa heti kontaktipisteen, kun tarve on kaikkein kriittisin.

8 Pysy ajan tasalla

Pidä huoli, että yrityksesi verkkosivut ovat aina ajan tasalla. Potentiaaliset asiakkaat eivät halua nähdä keskeneräisiä sivustoja tai sellaisia verkkosivuja, jotka näyttävät edelleen siltä, kuin ne olisi rakennettu vielä 2000-luvun alussa.

Sisällöllä pystyt myös tuomaan esiin ajankohtaisia asioita tai yrityksesi tarjontaa. Me kehotammekin kaikkia asiakkaitamme pitämään säännöllisesti ”blogia” yrityksen toimintaan liittyvistä asioista.

Digitoimisto MRG toteuttaa verkkosivustoja, jotka tuottavat OIKEAA tulosta

Olemme rakentaneet satoja verkkosivustoja asiakkaillemme ja toteuttaneet kymmeniä yhteistyöprojekteja, joissa ainoa palkkiomme on syntynyt vain, mikäli asiakas on tehnyt myyntejä.

Olemme vahva tulospohjaisen markkinoinnin puolesta puhuja ja voimme näyttää sinulle, miten lunastamme lupaukset.

Usko tai älä, yritykset voivat maksaa vain toteutuneista kaupoista, jolloin yhteistyöstä ei synny ylimääräisiä kuluja. Kun riski on pelkästään digitoimiston puolella, yritykset voivat keskittyä siihen mitä parhaiten osaavat.

Kaikki toteuttamamme verkkosivustot ovat alusta loppuun asti optimoitu siten, että ne tuottavat asiakkaalle merkittävää hyötyä. Huomioon on otettu sisäinen hakukoneoptimointi, visuaalinen ulkoasu ja sivuston käyttökokemus kaikilla laitteilla. Lisäksi annamme asiakkaillemme selkeän strategian, jota seuraamalla he voivat kasvattaa asiakasvirtaa merkittävästi.

Hanki lisää asiakkaita heti