Skip to content

Responsiiviset verkkosivut

responsiiviset verkkosivut
Kirjoittanut: Niko Knaapi

Responsiivinen suunnittelu on tämän päivän tärkein lähtökohta web suunnittelussa, koska erilaisia näyttölaitteita on tuhansia erilaisia. 

Potentiaalinen asiakas ei jää tutustumaan yritykseen, jos verkkosivut ovat ulkoasultaan juuttuneet 2000-luvun alkuun.

Tässä artikkelissa kerron sinulle lyhyesti mitä responsiivisuudella tarkoitetaan ja mihin kaikkeen se vaikuttaa.

Mitä Responsiivisuus tarkoittaa?

Reponsiivinen verkkosivu tarkoittaa lyhyesti sitä, että sivusto näyttää hyvältä ja sitä on helppo käyttää kaikilla laitteilla. 

Responsiivisessa suunnittelussa (responsive design) otetaan huomioon eri kokoisia näyttöpäätteittä, jolloin elementteihin rakennetaan skaalautuvuus aina näytön koon mukaan. 

Tarvittaessa sivujen ulkoasu voidaan esimerkiksi rakentaa huomattavasti erilaiseksi mobiilissa kuin tietokoneversiossa.

Responsiivisten verkkosivujen hyödyt

Responsiivisten verkkosivujen tärkein hyöty on positiivinen käyttökokemus, joka heijastuu loppukäyttäjään näytön koosta riippumatta.

Monet suunnittelevatkin tänä päivänä verkkosivut mobiililaitteet edellä, koska tutkimusten mukaan verkon käyttäjistä jopa yli 60 prosenttia käyttää puhelinta selaamiseen.

Vanhanaikaisissa sivuissa monet toiminnallisuudet saattavat hajota, kun asiakas palaa myöhemmin selaamaan sivua mobiililaitteella.

Muita responsiivisten verkkosivujen hyötyjä ovat esimerkiksi hakukoneystävällisyys, sillä hyvä käyttökokemus laskee ”bounce ratea” eli välitöntä poistumista sekä kasvattaa ”dwell timeä” eli sivuilla vietettyä aikaa.

Hakukoneet nimittäin suosivat sellaisia sivuja, joissa nämä edellä mainitut tilastot näyttävät hyvältä.

Samalla hakukonerobotit eli crawlerit pystyvät helposti navigoimaan sivulta toiselle ja indeksoimaan yhä enemmän sivuja entistä nopeammin.

Saavutettavuus

Yhä useammin kuulee tänä päivänä puhuttavan verkkosivujen saavutettavuudesta. 

Saavutettavuudella tässä tapauksessa tarkoitetaan verkkosivuston käyttöystävällisyyttä kaikille eri kohdeyleisöille.

Optimoimalla verkkosivut kaikille laitteilla kasvatat asiakasmääriä ja konversioiden määrää, joka tarkoittaa, että saat enemmän asiakkaita ja enemmän myyntiä.

Suosittelen panostamaan responsiivisuuteen erityisen paljon etenkin siinä tapauksessa, jos ajat verkkosivuillesi maksullista liikennettä, jolloin pienetkin yksityiskohdat saattavat olla kampanjan go tai no.

Päivitys, ylläpito ja sisältö

Pienen verkkosivuston ylläpitäminen on helppoa, mutta kun sivuilla aletaan toteuttamaan sisältöstrategiaa voi sivujen määrä moninkertaistua ajan kuluessa ja sen ylläpitäminen ja strategian seuraaminen voi muuttua hanakalaksi, jos sivujen responsiivisuus on huono.

Huono responsiivisuus saattaa myös hidastaa verkkosivuston latausaikoja etenkin, kun sisältöä lisätään merkittävästi.

Verkkosivut on syytä päivittää säännöllisesti ja optimoida aina ajankohtaiseksi responsiivisuuden suhteen, jolloin ne tukevat uusimpia laitteita, kuten esimerkiksi älytelevisioita. 

Älytelevisoilla verkon selaamisen määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina.

Haluatko responsiiviset verkkosivut yritykselle?

Me Mrg:llä toteutamme responsiivisia sivuja kaikille yrityksille, jolloin asiakkaasi saavat positiivisen käyttökokemuksen laitteesta ja näytön koosta riippumatta.

Kuten aikaisemmin sanoin yli 60 prosenttia verkon vierailuista on peräisin mobiililaitteista, joten varmista ainakin, että sivustosi näkyy oikein mobiililaitteissa.

Jokaisen verkkosivun tulisi tänä päivänä olla responsiivinen. 

Jos yrityksesi kotisivut tarvitsevat päivitystä tai haluatko kokonaan uudet sivut: ota yhteyttä, me autamme.